دوشنبه، 10 تیر 1398 00:00 کد مقاله : 13980410001
سیروس بزمی
صبح امروز مراسم تودیع و معارفه کارشناس مشارکت های مردمی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در دفتر مدیریت این اداره برگزار گردید.
تودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شد

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه کارشناس مشارکت های مردمی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در دفتر مدیریت این اداره برگزار گردید.

در آیین این تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی از زحمات چندین ساله آقای خیران تقدیر و تشکر نمود و همچنین برای آقای خوبی زاده که به عنوان کارشناس جدید مشارکت های مردمی منصوب گردید آرزوی توفیق و سربلندی را داشت.

صادق جریده در همین رابطه گفت: امیدواریم کارشناس جدید با تعامل و پشتکاری که دارند حداقل گام مثبتی در راستای آموزش بردارند.

جریده در این جلسه بر نظم و انضباط کاری، تعامل و تفاهم کارشناس مشارکت ها با معاونین و کارشناسان اداره و نیروهای اداره کل تاکید نمود.

در ادامه خوبی زاده کارشناس جدید مشارکتهای مردمی از رئیس آموزش و پرورش شهرستان تقدیر و تشکر نمود و گفت: با استعانت به خداوند متعال و تعاملی که داریم، با توجه به اینکه کارشناس مشارکت‌های مردمی شغل حساسی است، بتوانیم با تمام توان گام مثبتی در راستای ارتقای آموزش برداریم.

وی در پایان از مجموعه آموزش و پرورش تقدیر و تشکر نمود.

تودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شدتودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شدتودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شدتودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شدتودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شدتودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شدتودیع و معارفه ای جدید در اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی/ کارشناس جدید مشارکت های مردمی معارفه شد

نظر جدید
پربازدیدها