دوشنبه، 10 تیر 1398 00:00 کد مقاله : 13980410005
امین روانان
در محافل سیاسی و اجتماعی مختلف، و در گمانه زنی های رسانه ای، از کاندیداتوری دکتراسماعیل جلیلی نماینده ادوار حوزه مسجد سلیمان خبرهای مستمری شنیده می شود.
سایه سنگین دکتر اسماعیل جلیلی بر آرایش انتخابات مسجد سلیمان

به قلم امین روانان ؛در محافل سیاسی و اجتماعی مختلف، و در گمانه زنی های رسانه ای، از کاندیداتوری دکتراسماعیل جلیلی نماینده ادوار حوزه مسجد سلیمان خبرهای مستمری شنیده می شود.

دکتراسماعیل  جلیلی در دوران نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، توانست علی رغم محدودیت های مختلف در  اقتصاد کشور، و در اوج تحریم های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، و به تبع آن، اثرات مخرب اجتناب ناپذیر آن بر حوزه انتخابیه وی، توانست با رویکردی دوراندیش و متفاوت، تاثیرات قابل توجه و کارنامه مقبولی در حوزه انتخابیه و استان و کشور ، و نیز در سطح بین المللی از خود به جای بگذارد، و اخبار گسترده ناشی از کاندیداتوری مجدد وی،  امید به آغاز تحولات و ساختارها و نیز توسعه شهری و روستایی را در میان عموم مردم زنده کرده است.

شهرستان مسجد سلیمان با شاخصه ی اولین ها ، و با وجود پتانسیل ها و فرصت های بیشمار برای ترقی و پیشرفت، همچنان از مشکلات بسیاری از جمله بیکاری و اشتغال جوانان و توسعه شهری وکشاورزی رنج می برد ، و این اولین عقب مانده ، بیش از هر نیاز دیگر ، به مدیران اجرایی و کاربلد و قوی در سطح ملی و کلان نیازمند است، که بتواند با پیگیری مستمر و رایزنی و قدرت چانه زنی و جذب سرمایه و سرمایه گذار و بودجه، مسجد سلیمان را شهری لایق نام اولین ها سازند. 

اسماعیل جلیلی در آذر ماه سال ۹۶ ، با حکم آقای کرباسیان، وزیر اقتصاد، بعنوان معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد.

اسماعیل جلیلی از مدیران شناخته شده در سطح ملی و حوزه اقتصاد است که مورد وثوق کرباسیان و فرهاد دژپسند وزیر جدید اقتصاد بوده و هست، و از مدیران مطرح و قدرتمند زاگرس نشین پایتخت است .


سوابق اجرایی از جمله چهار سال تجربه عضويت، و يك سال رياست كميسيون اقتصاد و توسعه پايدار مجمع مجالس آسيايى، و دو سال عضويت در كميسيون توسعه پايدار بين المجالس جهانى، و يك سال نماينده پارلمانهاى عضو سازمان تجارت جهانى، از جمله سوابق درخشانی است که دکتر اسماعیلی را در جایگاه مدیری ویژه و فرامرزی می نشاند.

در كنار سابقه چهار ساله وى در تعامل با نمايندگان و عضويت كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى ، شناخت وى از استراتژى های اقتصادی، و چهار سال حسن سابقه در هيات رييسه كميسيون توليد ملى، و اصل ٤٤ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى، و دو سال در حوزه نظارت مالى و بودجه اى ديوان محاسبات كشور، دولت دوازدهم را مصمم کرد در وزارت اقتصاد از ايشان به عنوان معاون وزیر اقتصاد  بهره مند گردد.

یا چنین سوابقی، خبر کاندیداتوری دکتر اسماعیل جلیلی اقتصاد دان در انتخابات آتی مجلس، همواره سایه سنگین و اثرگذاری است، که بشکلی تعیین کننده می تواند معادلات را نه تنها در فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان مسجد سلیمان بلکه در خوزستان بکلی تغییر می دهد.

باید منتظر ماند و دید که در صورت قطعیت حضور دکتر جلیلی در انتخابات پیشرو، دیگر کاندیدها که دارای پایگاه رای مشترک با وی هستند، همچنان تمایل به حضور در انتخابات آتی را خواهند داشت، و یا در سایه این چهره اقتصاددان، به فعالیت انتخاباتی خود پایان دهند.

نظر جدید
پربازدیدها