چهارشنبه، 12 تیر 1398 00:00 کد مقاله : 13980412003
امین روانان
رييس نگهداري و تعميرات در اين رابطه عنوان كرد: با تلاش مهندسين تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات، پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره كه تأمين كننده آب واحد نمك زداي ...
دهبان پور مدیر توانمند تعمیرات نفت و گاز آغاجاری /تداوم آب رسانی به تاسیسات عملیاتی با بومی سازی تعمیرات پمپ های آبرسانی

با تلاش كاركنان نگهداري و تعميرات شركت آغاجاري انجام شد ؛تداوم آب رساني به تاسيسات عملياتي با بومی سازی تعمیرات پمپ های آبرسانی تعمير اساسي پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره توسط مهندسان تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات با همكاري كارگاه مركزي آغاجاري انجام شد. 


به گزارش رهیافت جنوب به نقل از  روابط عمومي شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري: رييس نگهداري و تعميرات در اين رابطه عنوان كرد: با تلاش مهندسين تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات، پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره كه تأمين كننده آب واحد نمك زدايي رگ سفيد مي باشد تعمير و بازسازي شد. 


مهندس دهبانپور با اشاره به اهميت اين پمپ از نظر عملياتي بيان كرد: در راستاي انتقال آب با كيفيت جهت مصرف در واحد نمك زدايي ومجموعه رگ سفيد عمليات تعمير و بازسازي پمپ آب ٨ مرحله اي تاسيسات آبرساني داربهاره با استفاده از دانش كارشناسان و امكانات داخلي در دستور كار قرار گرفت. 


وي افزود: با توجه به تخصص كارشناسان داخلي شركت و دانش بومي موجود اين پمپ جهت تعميرات كلي به كارگاه تعميرات اساسي بخش خدمات تعميرات منتقل و مهندسين اين واحد با حساسيت و دقت نظر بالا، با همكاري كاركنان كارگاه مركزي، تعميرات مورد نياز در نيك رينگ ها، پروانه ها، برش ها و بيرينگ هاي پمپ دركوتاه ترين زمان ممكن ظرف ٥ روز انجام ، نصب و در سرويس قرار گرفت، كه تا امروز با شرايط بسيار مطلوبي فعال مي باشد. 


مهندس دهبانپور ضمن قدرداني از تلاش كليه همكاران اداره نگهداري و تعميرات افزود: راه اندازي اين پمپ علاوه بر تداوم آبرساني با كيفيت مطلوب تر به تاسيسات رگ سفيد صرفه اقتصادي فراواني را با توجه به شرايط كنوني براي شركت در برداشت.

نظر جدید
پربازدیدها