شنبه، 05 مرداد 1398 00:00 کد مقاله : 13980505003
سیروس بزمی
چرا بخشداریها و مسئولان شهرستانی در برابر تصمیمات غلط و خطر آفرین عمرانی که از استان برای مناطق محروم تحت پوشش شان می گیرند مقاومتی نمی کنند؟؟؟؟؟
یادداشتی انتقادی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای( حد فاصل روستای شوتاور به قلعه رئیسی) یا پلی که بالقوه بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی قبل از وقوع بحران می گیرند خود یک بحران است

رهیافت جنوب 

وحید خیرخواه:

یادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران است

پل جنگه ای( حد فاصل روستای شوتاور به شهر قلعه‌ رئیسی) یا پلی که بالقوه بوی خون میدهد.

چرا مدیریت بحران در هنگام وقوع حادثه و پس از آن باید تشکیل جلسه دهد در حالی که تصمیماتی که بعضی مسئولان عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران است و نیاز به مدیریت دارد؟؟؟!!!!

چرا بخشداریها و مسئولان شهرستانی در برابر تصمیمات غلط و خطر آفرین عمرانی که از استان برای مناطق محروم تحت پوشش شان می گیرند مقاومتی نمی کنند؟؟؟!!!

یادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران است

همانطور که در تصاویر پیوستی ملاحظه می فرمایید حدفاصل شهر قلعه رئیسی به روستای شوتاور با نام محلی جنگه ای یک حلقه پل قدیمی با قدمت ۴۰ ساله که راه ارتباطی چندین روستای پر جمعیت بخش های چاروسا و دیشموک را از جنوب به مرکز شهرستان کهگیلویه متصل می کند و امتداد همین مسیر از شمال به استان خوزستان ختم می شود، در پی بارندگی های اخیر و در فصل زمستان از ناحیه دیواره ها و کف به صورت خطرناکی آسیب دیده و قوام و استحکام پل به کلی از بین رفته، به طوری که از ناحیه کف و دیواره ها نشست کرده و به وضوح نشست پل از روی پل هم قابل مشاهده است.

یادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران است

از آنجا که حوضه آبریز پشت پل زیاد هست و به صورت طغیانی و گل آلود حتی در فصل تابستان هم جریان می یابد، در پی بارندگی های اخیر به علت دهانه تنگ پل چندین بار آب از روی پل و کناره ها نیز عبور کرده و باعث انسداد مسیر روی پل گشته، اما متاسفانه مسئولان عمرانی استانی و شهرستانی اداره کل راه و شهرسازی نسخه ای درد آور برای درمان زخم های عمیق پل پیچیدند که باعث هدر رفت دهها و شاید صدها میلیون تومان سرمایه مادی و چه بسا انسانی در آینده ای نزدیک خواهد شد.

تَرَکها و شیار های عمیق دیواره و پایه های آسیب دیده را با سیمان پر می کنند و در امتداد پایه های آسیب دیده پایه های جدیدِ به ظاهر زیبا برای پلی که علت اصلی آسیب دیدن آن، دهانه تنگ آن و ناتوانی در عبور جریان آب بوده، احداث می کنند، که نتیجه ی این کار می شود تخریب کامل پل با کوچک‌ترین بارندگی در آینده _ هدر رفت صدها میلیون تومان سرمایه مادی و رخداد فجایع انسانی احتمالی در آینده.

حال از مسئولان محلی، دهیاری روستاها و بخشداری های مناطق، مسئولان استانی و شهرستانی تقاضا داریم با توجه به حجم بالای تردد از روی پل و اینکه راه اتصال خوزستان به کهگیلویه هم هست تصمیم منطقی تری گرفته شود تا جلوی هدر رفت سرمایه های مادی و معنوی گرفته شود.

( لازم به ذکر است که کارگاه تعمیر پل مذکور فاقد هر گونه نشان و علائم راهنمایی برای مسیر انحرافی است و کارگاه دقیقا در وسط جاده واقع است که خطر برخورد وسایل نقلیه عبوری با ماشین آلات و تجهیزات کارگاه خصوصا در شب وجود دارد.)

یادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران استیادداشتی به قلم وحید خیرخواه: پل گنجه ای یا پلی که هم اکنون بوی خون می دهد/ تصمیماتی که بعضی از مسئولین عمرانی در قبل از حادثه می گیرند خود یک بحران است

نظر جدید
پربازدیدها