سه شنبه، 14 آبان 1398 00:00 کد مقاله : 13980814001
سیروس بزمی
خودکشی مرد جوان بعد از زخمی کردن نامزد خود در بیمارستان گچساران

به گزارش رهیافت جنوب، صبح امروز مردی جوان در بیمارستان شهید رجائی گچساران پس از شلیک به همسرش و زخمی کردنش ، با شلیک اسلحه به سر خود خودکشی کرد. 

گفته شده دلیل خودکشی مشاجره لفظی وی با همسر یا نامزدش در بیمارستان بوده است.

 بر اساس همین گزارش وی ابتدا با اسلحه به سر نامزدش شلیک و او را زخمی میکند و به گمان اینکه همسرش کشته شده با شلیک اسلحه به زندگی خود پایان میدهد.

منبع: فانوس زاگرس

نظر جدید
پربازدیدها