چهارشنبه، 13 آذر 1398 00:03 کد خبر : 13980913001
امین روانان
محمد بهمئی با شعار سفیر توسعه و اشتغال به کارزار انتخابات حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر بنا به گفته خیلی از صاحبنطران وچهره های سیاسی این حوزه انتخابیه  را در تسخیر خود دارد.
سونامی انتخاباتی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر /روزهای سرنوشت ساز در پیش است

به گزارش رهیافت جنوب از حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر  طی روزهای اتی محمد بهمئی چهره جوان و کاندیدای گام دوم انقلاب از زادگاه سلمان فارسی  بعنوان جدی ترین و کاریزماترین چهره انتخابات ثبت نام خواهد کرد و ماراتن انتخابات وارد مرحله سرنوشت ساز خواهد شد..

 

محمد بهمئی با شعار سفیر توسعه و اشتغال به کارزار انتخابات حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر بنا به گفته خیلی از صاحبنطران وچهره های سیاسی این حوزه انتخابیه  را در تسخیر خود دارد.


طی روزها آتی مهندس محمد بهمئی  بعنوان جدی ترین و کاریزماترین چهره انتخابات ثبت نام خواهد کرد و ماراتن انتخابات وارد مرحله سرنوشت ساز خواهد شد..

مهندس محمد بهمیی  بنا به گفته خیلی از صاحب نظران وچهره های سیاسی حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر  را در تسخیر خود دارد و جدی ترین رقیب اقبال محمدیان نماینده رامهرمز می باشد .

 سیر نارضایتی از عملکرد نماینده فعلی باعث شد که طیف های زیادی به حمایت از این چهره جوان پرداختند و  سیر افزایش محبوبیت مهندس محمد بهمئی  بسیار چشمگیری یافته و جو عمومی به نفع وی پیش می رود..
در این دور از انتخابات با توجه به ریزشهای شدید نماینده محترم که همایشهای سرد وکمرنگ و تکراری بودن افراد حاضر در جلسات ایشان از علائم ان است و پیوستن طیفهایی از اصلاحطلبان و اصولگرایان  به اردوگاه محمد بهمئی  به انضمام افزایش بسیار زیاد ارای ایشان در طیف خود ،از بخت بالایی برای پیروزی برخودار است و پیش بینی ها حکایت از کسب اکثریت نسبی کل ارای ماخوذه توسط مهندس بهمئی  است

نظر جدید

پربازدیدها