جمعه، 13 دی 1398 23:47 کد خبر : 13981013010
سیروس بزمی
گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

به گزارش رهیافت جنوب، مردم و مسئولین ادارات شهرستان بهمئی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و دیگر همرزمان وی امشب در مسجد شهیدان جشان زاده با برپایی مراسماتی به عزاداری و سینه زنی پرداختند و انزجار خود را از ایادی کفر و استکبار نشان دادند.

 تصاویر:

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئیگزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی در شهرستان بهمئی

نظر جدید

پربازدیدها