شنبه، 14 دی 1398 00:00 کد مقاله : 13981014001
امین روانان

 

حاج قاسم سلیمانی

بسم الله قاصم الجبارین

رهیافت جنوب ؛با شهادت فرمانده عزیزمان سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش ، همه مجاهدان و مدافعان حرم آماده فتح قدس شریف و اضمحلال آمریکا و اخراج او از منطقه خاورمیانه ، گوش به فرمان امام خود هستند که به میدان بیایند و کار آمریکا و سگ نگهبانش اسرائیل را یکسره کنند.

این شرارت کثیف آمریکا ضامن نارنجک خاورمیانه را کشیده و فتیله جنگی ویرانگر را روشن کرده که دامن او را می‌گیرد.

فرماندهی که دفاع از مظلومان منطقه و مبارزه او با داعشیان دست نشانده آمریکا بر کسی پوشیده نیست ، مقابله با کسانی که صلح منطقه را تهدید میکردند و با ایجاد آشوب بدنبال چپاول ثروت ملت ها بوده و محور مقاومت را سدی مقابل اهداف شوم خود میدیدند ، استکبار جهانی با ناآرامی های اخیر عراق و لبنان بدنبال فتنه جدید و تضعیف محور مقاومت بودند.

زمانی که مالک اشتر از طرف امام علی (ع) مامور سامان دادن اوضاع مصر شد جاسوسان به معاویه خبر دادند که مالک در مسیر مصر است ، معاویه میدانست که اگر پای مالک به مصر برسد فتح مصر برای او سخت و دشوار میشود.

ترامپ میدانست که اگر پای سلیمانی به بغداد برسد آتش فتنه های که در عراق به پا کرده تا بتواند ثروت ملت عراق را به یغما ببرد را خاموش و شکست دیگری درکارنامه آمریکا ثبت میشود ترامپ با عبور از خط قرمزهای بزرگ فتیله جنگ ویرانگری را روشن کرد که از سوی مجاهدان محور مقاومت بی پاسخ نخواهد ماند و اجازه نمیدهند علم مقاومت بر زمین بماند و قطع به یقین پیروزی های محور مقاومت به برکت خون با برکت این شهدا افزایش خواهد یافت و دیگر آمریکا روی آرامش را در غرب آسیا به چشم نخواهد دید.

۱۴دیماه ۹۸/عباس ایاران

نظر جدید
پربازدیدها