یکشنبه، 15 دی 1398 23:50 کد خبر : 13981015003
سیروس بزمی
برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئی

به گزارش رهیافت جنوب، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور سرهنگ پاسدار دکتر حسن حکمتیان فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، مسئولین و مردم ولایتمدار شهرستان بهمئی امشب در مسجد صاحب الزمان شهر لیکک برگزار گردید.

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئیبرگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بهمئی

 

نظر جدید

پربازدیدها