دوشنبه، 28 بهمن 1398 17:40 کد خبر : 13981128005
امین روانان
رقابت حساس و پایانی حجه السلام برازش و سالاری /پایان انتخابات تا چهار روز دیگر

 

به گزارش رهیافت جنوب از بهبهان به عقیده تحلیلگران و افراد شاخص سیاسی رقابت انتخابات حوزه انتخابیه بهبهان تا این لحظه بین آقایان برازش و سالاری می باشد.
سالاری که سابقه چندین دوره حضور در انتخابات را با شکست دارد به عقیده برخی سیاسیون یک سر فینال انتخابات است ولی برازش که با سخنرانی های خود و پتانسیل هایی که در لیدرهای خود دارد چهره جدیدی از خود را به جامعه معرفی کرد و تا به امروز وی توانست سبد رای قابل توجه داشته باشد و چندین دوره بعنوان یک چهره سیاسی شاخص در سطح بهبهان فعالیت کند.
سالاری که فقط سبد رای خود را در بهبهان میداند در بقیه حوزه ها اقبال کمتری دارد .


خیلی ها اعتقاد دارند که مظلومی ، آغاجری ، کشت زر ، پیدایش و قنواتی هم می توانند با سالاری رقابت کنن اما باید دید در این چند روز باقیمانده دکتر ضرغامی که بیشتر یاران و بستگان از حجه السلام  برازش حمایت کردند و دکتر باج از وی حمایت ویژه می کنند .

در صورت حمایت دو چهره شاخص بهبهان موج انتخابات به سمت حجه السلام برازش خواهد رفت .

باید ببینیم پایان این ماراتن حساس بین برازش و سالاری چه خواهد بود .

نظر جدید

پربازدیدها