پنج شنبه، 08 اسفند 1398 23:50 کد خبر : 13981208002
سیروس بزمی
آغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیر

با بهره برداری  پروژه مسیر لنده ، تشان ، خوزستان ۷۰ کیلومتر کاهش پیدا می کند.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب از لنده، شروع بکار مجدد پروژه لنده - تشان پس از وقفه چند روزه ای که  بدلیل فوت فرزند برومند پیمانکار جناب مهندس روئین تن بوجود آمده بود با حضور فرماندار و معاون ایشان ،امام جمعه موقت ،بخشدارموگرمون ،رئیس جهاد کشاورزی و تعداد زیادی از معتمدین و بستگان مهندس روئین و معتمدین محلی لنده 
امروز پنج شنبه ۸/۱۲/۹۸ آغاز به کار دوباره شد.


سید خدادوست موسوی اظهار داشت:  این پروژه که در واقع مهمترین پروژه شهرستان و ملی است ، مهمترین مطالبه عمومی مردم و تنها راه برون رفت لنده از بن بست جاده ای و اتصال آن به محور پاتاوه- دهدشت است.

وی افزود:  فازاول آن به طول ۵/۵کیلومتر بااعتبار ۴۷میلیارد تومان در دیماه ۹۸ با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی شروع شده بود.

فرماندار لنده گفت: با بهره برداری از این پروژه مسیر ۱۰۰ کیلومتری لنده ،بهبهان، خوزستان با ۷۰ کیلومتر کاهش، ۳۴ کیلومتر می شود.

آغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیرآغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیرآغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیرآغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیرآغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیرآغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیرآغاز بکار مجدد پروژه لنده به تشان/ کاهش ۷۰ کیلومتری مسیر

نظر جدید

پربازدیدها