جمعه، 23 اسفند 1398 21:54 کد خبر : 13981223004
امین روانان
زمزمه هایی مبنی بر حضور محمد خردمند محکم در لیست قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر تهران

به گزارش رهیافت جنوب محمد خردمند محکم .دارای مدرک تحصیلی لیسانس دانشجو ارشد مدیریت با ۱۲سال سابقه خدمت در بانک قوامین و کاندیدای پنجمین دوره شهر بهبهان  ۳سال به عنوان مشاور اول شهردار تشان...عضو جمعیت معتمدین شهرستان بهبهان...مشاورجوانان  اقای قالیباف در استان خوزستان  انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری...

محمد خردمند محکم در حال انتقال به تهران می باشد .

نظر جدید

پربازدیدها