چهارشنبه، 28 اسفند 1398 22:22 کد خبر : 13981228005
سیروس بزمی
بازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویر

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، مدیر شبکه بهداشت و درمان لنده به همراه مدیر اداره صنعت و معدن و مدیر اداره تعزیرات از داروخانه دکتر غلامزاده، داروخانه دکتر پادیز، فروشگاه کوروش، چند نانوایی و چندین میوه فروشی در سطح شهر لنده جهت پیگیری رعایت بهداشت در این مکان ها بازدید کردند.

تصاویر

بازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویربازدید مشترک مدیران شبکه بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات در شهرستان لنده از چندین مکان در سطح این شهر+تصاویر

نظر جدید

پربازدیدها