پنج شنبه، 29 اسفند 1398 00:00 کد مقاله : 13981229001
سیروس بزمی
شعری از جواد چمنی در وصف کرونا و قرنطینه

رهیافت جنوب

**قرنطینه**

شاعر :جواد چمنی

بهارآمد ولی گویی خَزان است
بهارم با کرونا   هم زَمان است

نه تفریح ونه گشت ونه گذاری
تمام خَلق، درخانه   نَهان است

خبر آمد     که دربین    خبرها
کرونا صَدر اخبارِ  جَهان  است

ازآمریکایِ   لاتین  تا     فرانسه
فقط نامِ  کرونا بر    زَبان است

به چیز دیگری   کاری     نداریم
تمامِ چیزمان دست ودَهان است

نه می بینم پدر،   نَه  مادرم    را
یقین دارم   که    آخرُالزَمان است

خدا یا  من چه بد کردم ؟   خدایا
مگر اینجاپیون یانگ ووُهان است؟

شنیدم   در  فَضاهای       مَجازی
هم اینک پشتِ دَرهای  تَشان است

عزیزان   دَر      قرنطینه      بمانید
که ژِل و اَلکل ودَسکش  گَران است

پزشکان گفته اَند  در   حال  حاضر
دَوای   این مَرَض  خُرما پَزان است

اگر   گرمایِ      تابستان       بِتابَد
یقیناً  همچو   آهویی   دَوان  است

*جواد چمنی*

نظر جدید
پربازدیدها