چهارشنبه، 06 فروردین 1399 09:42 کد خبر : 13990106004
سیروس بزمی
شعر جالب جواد چمنی با عنوان مدافعان سلامت

رهیافت جنوب

شعر مدافعان سلامت

شاعر:جواد چمنی

 

سلام ای پرستارِ    ایران      زمین
هَماوردِ    سختِ    کرونایِ    چین


زِمن بر تو اینک    درود و      سلام
نمی گُنجد  اِسم   شما  در      کَلام


زبانم زِ  وصفِ   شما           ناتوان
بمان   تا ابد زنده    و        جاودان


همی دانم  از  نان  و     آبَت    زدی
چه شبها که از وقت  خوابَت   زدی


شنیدم که   دلتنگِ     خواهر   شدی
وَ مُحتاج   آغوشِ       مادر    شدی


صبوری   کنید و      نگردید     سرد
تَحمّل کنید    این  همه      رنج ودرد


بِبالم  به این   هِمَّت    و       عَزمتان
به هَمیار و    هَمکارِ         هم رَزمتان

 

خوشم آمد  از   کارِ        بی نَقصتان
هم آن  جان فشانی و  هم    رَقصتان


چه اشکال دارد؟  بِرقص     و   بخند
برقص ودودست ودو پایش       بِبند

تو   پورِ        جهان پهلوان      آرشی
تو  از نسلِ    مردانِ    چون     آتشی 


تو از  جان  شیرینِ    خود  رَد   شدی
حریفِ   جهان آفتِ        بَد      شدی


هم اینک   تو ناجیِ    این        ملّتی 
تو درمانِ    این  دردِ          بی علّتی


چوشیری    بمان    همچنان    اُستوار
که پیروز هستی     در این      کارزار


دَماغ و دهانِ     قشنگت        بپوش
برای    نجاتِ     جَهانَت         بکوش


کُلاهَت   بِپوش    و   دهانت      بِبند
که  اَز   سُرفه ی  او   نَیابی      گَزَند


به گُرزِ   گَرانَت     بزن     فَرق      او
یکی   غَربِ    او  و  یکی  شَرق    او


کرونا   شما  را   جلودار         نیست
هَراسید   و   مشتاق   پیکار    نیست


بِریزید    رویَش      هَلاکَش      کنید
دوپایَش    بگیرید و   چاکَش    کنید


به الکل   بشوئید      وپاکَش     کنید
دراعماق     چاهی    به خاکَش  کنید


خدا حافظت    باشد   و         یارتان
دراین   جنگ   باشد          نگهدارتان

 

شاعر:جواد چمنی

نظر جدید

پربازدیدها