چهارشنبه، 06 فروردین 1399 00:00 کد مقاله : 13990106006
سیروس بزمی
ورزش باعث بالا بردن توان بدنی، تقویت سیستم ایمنی و بهترین راهکار مقابله با ویروس کروناست

به گزارش رهیافت جنوب، ایمان جشان زاده دبیر هیئت نجات غریق شهرستان بهمئی متنی به این پایگاه خبری فرستاد که به شرح ذیل است:

در کتاب حقوق ورزشی نوشته شده که؛( ورزش کردن حق بدن شماست )
یادر جوامع توسعه یافته نگاه ویژه به ورزش را در راس امور میدانند.
چراکه جامعه پویا، متکی به نیروی انسانی سالم  میباشد.
ورزش یکی از راههای کاهش استرس وبالابردن توان بدنی و تقویت سیستم ایمنی و بهترین راهکارو مبارزه با ویروس کرونا شناخته شده است.
از نظر علم فیزیولوژیک تحرک بدنی باعث ایجادتقویت ریه وسیستم قلبی و عروقی میشود.
وتجربه نشان داده که افراد ورزشکاران به دلیل حجم قلبی وریوی بیشتری که نسبت به افراد عادی دارند درمقابل بیماریهای تنفسی مقاومترند.
پس نباید هجوم یک ویروس باعث تعطیلی ورزش یا فعالیت بدنی شود
چون فقدان فعالیت باعث غلبه ویروس و پذیرش بیماریست

پس انجام حرکات ورزشی در کنترل استرس واضطراب ،افزایش اعتما د به نفس ،بهترشدن تصویرذهنی ما ازبدنمان افزایش سوخت وساز انرژی وتقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش موثری دارد.

ورزش آرام و مداوم میتواند تاثیر موُثری در افزایش عملکرد دستگاه تنفسی که مورد هدف ویروس کروناست باشد.
نکته ای مهم که باید یادآورشود؛ورزش شدید برعکس عمل کرده و سیستم تنفسی راتحت تاثیرمنفی قرار میدهد.
لذا فعالیت باید متناسب باشرایط و توان بدنی درنظر گرفته شود.
در این ایام قرنطینه خانگی میتوان ورزشهای فوق را توصیه کرد.
🔻 ۵ دقیقه کشش اولیه  آرام در خانه 

🔻۵ دقیقه پیاده روی تند

🔻۵ دقیقه پیاده روی آرام 

اجرای سه مرحله ۱۵ دقیقه ای در روز میتواند کمک شایانی جهت بهبود جسمی و قلبی ریوی شود.
همچنین میتوان ازدیگر وسایل ورزشی نظیر؛ توپ ،کش تمرین،نوار تی آرایکس و طناب استفاده کنید.
تندرست باشید.

نظر جدید
پربازدیدها