دوشنبه، 11 فروردین 1399 09:23 کد خبر : 13990111002
سیروس بزمی
 مطالعات آبخیزداری با هدف کاهش میزان فرسایش و حفظ منابع آب و خاک در حوضه های آبخیز شهرستان لنده انجام شد + جزئیات

به گزارش رهیافت جنوب، رئیس منابع طبیعی شهرستان لنده گفت: سالانه بر اثر سیلابهای فصلی حجم زیادی از خاکهای حاصلخیز شسته شده و از دسترس خارج میشود.
وی افزود: در این راستا مطالعات آبخیزداری با هدف کاهش میزان فرسایش و حفظ منابع آب و خاک در حوضه های آبخیز شهرستان لنده ،انجام شد.

ذبیح اله محمدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای حوضه های آبخیز موگرمون و تراب میزان ۱۲ میلیارد ریال اعتبار  جهت اجرای بندهای سنگی ملاتی و خشکه چین ،جذب و به اجرا درآمد.
وی گفت: اجرای این پروژه ها سهم بسیار مهمی در کنترل سیلاب و حفظ خاک های حاصلخیز  مناطق موگرمون و تراب خواهد داشت.

رئیس منابع طبیعی شهرستان لنده در پایان گفت: امید است بتوانیم با جذب اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با همکاری بنیاد علوی عملیات آبخیزداری را در سایر حوضه های آبخیز اجرا کنیم.

 مطالعات آبخیزداری با هدف کاهش میزان فرسایش و حفظ منابع آب و خاک در حوضه های آبخیز شهرستان لنده انجام شد + جزئیات مطالعات آبخیزداری با هدف کاهش میزان فرسایش و حفظ منابع آب و خاک در حوضه های آبخیز شهرستان لنده انجام شد + جزئیات

نظر جدید

پربازدیدها