چهارشنبه، 20 فروردین 1399 10:01 کد خبر : 13990120001
امین روانان
با پیگیری منتخب مردم کهگیلویه بیست هزار لیتر آب ژوال از طریق پتروشیمی کارون به شهرداری لیکک جهت ضد عفونی معابر شهر لیکک

به گزارش رهیافت جنوب ؛با پیگیری های به عمل آمده و حسب دستور منتخب محترم مردم شریف شهرستانهای چهارگانه جناب حجت الاسلام موحد یک دستگاه تانکر بیست  هزار لیتری آب ژاول جهت ضد عفونی معابر شهری صبح امروز از طریق پتروشیمی کارون  ماهشهر  تحویل مجموعه زحمت کش شهرداری شهر لیکک گردید .

ستار تقوی شهردار لیکک به خبرنگار ما گف؛از زحمات منتخب مردم جهت پیگیری و مساعدت و تهیه آب ژوال جهت ضد عفونی معابر شهری و گندزدایی تقدیر و تشکر می نماییم و امیدوارم که این تعامل و همکاری در جهت توسعه شهر لیکک ادامه داشته باشد.

با پیگیری منتخب مردم کهگیلویه بیست هزار لیتر آب ژوال از طریق پتروشیمی کارون به شهرداری لیکک جهت ضد عفونی معابر شهر لیککبا پیگیری منتخب مردم کهگیلویه بیست هزار لیتر آب ژوال از طریق پتروشیمی کارون به شهرداری لیکک جهت ضد عفونی معابر شهر لیککبا پیگیری منتخب مردم کهگیلویه بیست هزار لیتر آب ژوال از طریق پتروشیمی کارون به شهرداری لیکک جهت ضد عفونی معابر شهر لیکک

نظر جدید

پربازدیدها