جمعه، 17 مرداد 1399 21:19 کد خبر : 13990517009
مهرداد جهان خواه
خبرنگاران‌دل در گرو این جستوجو گری دارند که در راه آن، گاه گرانبهاترین و شیرین ترین دارایی خود را نیز فدا می کنند. خبرنگار، تجلی راستین این دلدادگی و از جان گذشتگی است
خبرنگار،روزت مبارک‌به قلم یک خبرنگار

خبرنگار، روزت مبارک🌹🌹
به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب یکی ازفعالین رسانه ای وخبرنگاربخش دیشموک با ارسال متنی به شرح زیرروزخبرنگارراتبریک گفت.

جست و جوی حقیقت، رسالتی است که بار آن را تنها انسان های شجاع، صادق و فارغ از تعلقات دنیا، یارای به دوش کشیدن دارند.

 افرادی که نه تنها دل در گرو این جست وجو گری دارند که در راه آن، گاه گرانبهاترین و شیرین ترین دارایی خود را نیز فدا می کنند. خبرنگار، تجلی راستین این دلدادگی و از جان گذشتگی است. خبرنگاران می توانند موجب آرامش و امنیت یک جامعه شوند و آنان می توانند معارف الهی، دستورات دینی و فضائل اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را از زبان و بیان علماء،فرهیختگان... گرفته و به جامعه انتقال دهند.
گاه می توانند فریاد مطالبه گری مردمی محروم باشند و گاهی رسانه ی مسئولین دلسوز و دستپاک،اما همیشه خبرنگاران مظلوم واقع می شوند و ناخودآگاه قضاوت می شوند ،در طول یکسال دلخوش می شوند به روز 17مرداد که به نامشان در تقویم ثبت شده است تا شاید یادی از آنها شود .
بنده ی حقیر به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی خبر نگاری ، جا دارد در این روز یادی کنم از  مردان پاکی همچون سید شهیدان اهل قلم آسید مرتضی آوینی ، محمود صارمی ، شهید رهبر  و شهید مدافع حرم محسن خزایی خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در جبهه ی مقاومت  روحشان شاد و راهشان پر رهرو ....
محمد بهنامی نیاخبرنگاربخش دیشموک

نظر جدید

پربازدیدها