شنبه، 25 مرداد 1399 07:42 کد خبر : 13990525001
داود طلوعی مطلق
از کسانی که در همه شرایط کنار ماهستند یار و پشتیبان برنامه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بودند به رسم ادب واحترام از این انسان های شایسته تجلیل شد.
درنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شد

به گزارش سایت خبری رهیافت جنوب، محمد جهانی گفت: برحسب وظیفه از کسانی که در همه شرایط کنار ماهستند یار و پشتیبان برنامه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بودند به رسم ادب واحترام از این انسان های شایسته تجلیل شد.

جهانی مسئول ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان بهمئی گفت:اینها کسانی هستند که بدون چشم داشت و یا توقعی، بدون فرصت طلبی و یا قدرت طلبی وجاه طلبی در همه عرصه ها به صورت جهادی حضور دارند و با حمایت های مالی خود باعث دلگرمی وایجاد انگیزه در گروه های مردمی و جهادی می شوند.

وی گفت:نمود کار این عزیزان این بود که به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک گفتند و در رزمایش مواسمات و مۇمنانه وپیش قدم شدند ودر جهت کمک به همشریان خود دریغ ننموده اند.

جهانی بیان کرده اند:آقایان یارمحمد خانی، علی صالح جهاندیده، رضا حبیبی بهروز سهم زیادی در امور خیرخواهانه دارند و در کنار این عزیزان از نیروهای جهادی و اعضای ستاد اقامه نماز جمعه هم تجلیل شد.
وی درپایان گفت:ناگفته نماند مردم نوع دوست بهمئی در این زمینه کوتاهی نکردند و به صورت خود جوش نیازمندان و قشر آسیب پذیر را حمایت کردند واین عزیزان در بحث مبارزه با کوید ۱۹ هم حضوری فعال داشتندو همچنیندر خرید تجهیزات پزشکی،ضد عفونی، کمک مالی به کارگاه های تولید ماسک،کمک مالی به نیروهای مردمی ضمن اینکه مدد کار بودند رابط با خیرین و دیگران افراد شدند که در این زمینه هم کمک کردند.

خبرنگار:داودطلوعی مطلق

 

درنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شددرنماز جمعه از خیرین ویاوران برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان بهمئی تجلیل شد

نظر جدید

پربازدیدها