شنبه، 01 شهریور 1399 11:16 کد خبر : 13990601001
مهرداد جهان خواه
متاسفانه‌‌امروزصبح‌مادر کاندیدای‌مجلس‌‌یازدهم‌شورای‌اسلامی حوزه‌کهگیلویه‌بزرگ؛بدلیل‌کهولت سن‌دارفانی‌راوداع‌گفت.
کاندیدای‌مجلس‌‌یازدهم‌شورای      ‌اسلامی حوزه‌کهگیلویه‌بزرگ،‌به‌سوگ    ‌مادر‌نشست

کاندیدای‌مجلس‌‌یازدهم‌شورای‌اسلامی حوزه‌کهگیلویه‌بزرگ،‌به‌سوگ‌مادر‌نشست.به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،‌‌امروزصبح‌مادر
جناب‌سرهنگ‌نورالله دهنادیکی‌از کاندیداهای مجلس‌‌یازدهم‌شورای‌اسلامی حوزه‌کهگیلویه‌بزرگ؛بدلیل‌کهولت سن‌دارفانی‌راوداع‌گفت.

آقای دهنادیکی ازکاندیداهای اصولگرای حوزه شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه،بهمئی،چرام ولنده بود.پایگاه خبری رهیافت جنوب مصیبت وارده رابه خانواده محترم آقای دهنادتسلیت عرض مینماید.

نظر جدید

پربازدیدها