شنبه، 30 اسفند 1399 13:13 کد خبر : 13991230001
مهرداد جهان خواه
مهندس اکوانیان: در دولت تدبیر و امید تعداد روستاهای گازدار کشور از ۱۴ هزار روستا به بیش از ۳۲ هزار روستا افزایش یافت که در تاریخ کشور چنین خدماتی بی نظیر هست.  
عیدانه شرکت گازکهگیلویه به مردم روستاهای بخش دیشموک

" رهیافت جنوب”
روستاهای بخش دیشموک ازنعمت گازطبیعی برخوردارشدند..
مسلم اکوانیان رئیس شرکت گاز کهگیلویه با تبریک عید نوروز و گرامی داشتن ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران با اعلان این خبر گفت : به همت همکاران شرکت گاز استان و شهرستان کهگیلویه عملیات گازرسانی به روستاهای  ؛ باغ کلک دشتک علیا ،دشتک سفلی، لیراب تنگ تی ،تنگ سوخته،بردسفید، دالون پس رش، انجیره، بنگیر، کلات بنه راه، روستاهای تنگ امام زاده میرسالار فارتک و دره واربا اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال به اتمام رسید و اهالی روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.عیدانه شرکت گازکهگیلویه به مردم روستاهای بخش دیشموک

اکوانیان افزود ؛  که در دولت تدبیر و امید تعداد روستاهای گازدار کشور از ۱۴ هزار روستا به بیش از ۳۲ هزار روستا افزایش یافت که در تاریخ کشور چنین خدماتی بی نظیر هست.

 

نظر جدید

پربازدیدها