جمعه، 20 فروردین 1400 00:25 کد خبر : 14000120001
مهرداد جهان خواه
حسینی، مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت: مسئله واکسیناسیون عمومی و دسترسی عموم به واکسن موضوعی است که به وزارت بهداشت و درمان مربوط است
واکسیناسیون عمومی واکسن کووایران برکت از چه زمانی آغاز می شود؟

"رهیافت جنوب"

واکسیناسیون عمومی واکسن کووایران برکت از چه زمانی آغاز می شود؟

حسینی، مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت:

مسئله واکسیناسیون عمومی و دسترسی عموم به واکسن موضوعی است که به وزارت بهداشت و درمان مربوط است.

تلاش داریم که مطابق دستورالعملی که مصوب کردیم و اجازه آن را شرکت‌های سازنده در این شرایط خاص دریافت کردند، اگر نیمی از افراد فاز سوم، دوم ماه پیگیری شوند و نتایج مقایسه به خوبی پیش رود مجوز اورژانسی را دریافت می‌کنیم.

امیدوارم پایان خرداد ماه زمانی باشد که حداقل داده‌ای را که دقیق است در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم.

نظر جدید

پربازدیدها