جمعه، 16 مهر 1400 00:01 کد خبر : 14000716001
مهرداد جهان خواه
به مناسبت آخر ماه صفر وشهادت هشتمین اخترتابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا(ع)مردم ولایی شهر دیشموک به سوگ نشستند.
گزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیت

"رهیافت جنوب"

گزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیت
به مناسبت آخر ماه صفر وشهادت هشتمین اخترتابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا(ع)مردم ولایی شهر دیشموک به سوگ نشستند.
دراین مراسم معنوی حاج علی اکبرراوندامام جمعه محترم شهردیشموک  وحجت الاسلام شریعت نیا به سخنرانی وروضه خوانی پرداختند.گزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیتگزارش تصویری از آخرین روزصفروعزاداری محبان اهل بیت

نظر جدید

پربازدیدها