سه شنبه، 04 آبان 1400 00:00 کد مقاله : 14000804001
سیروس بزمی
حمله یک حیوان وحشی به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف و زخمی شدند

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، در دو شب گذشته یک حیوان وحشی که گفته می شود یک قلاده یوزپلنگ است، در منطقه دوپرنظری واقع در شهرستان بهمئی با حمله به یک گله، نزدیک به ۶۰ راس بز و گوسفند را تلف و زخمی کرد. 

آقای فرهمند صاحب این دام ها در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: این گله در آغلی که دیوارهای آن به ارتفاع بیشتر از دو متر بود، نگهداری می شدند که این حیوان به آنها حمله می کند و در غیاب ما نزدیک به ۶۰ راس از آنها را تلف و زخمی می کند.

وی ادامه داد: با وامی که از بنیاد برکت گرفته ام این دام ها را به صورت موعدی و سالانه خریداری کرده ام و با این وضعیتی که برایم بوجود آمده است برای پرداخت بدهی خود دچار مشکل و سردرگمی شدم.

وی گفت: تنها بنده نیستم که قربانی این موضوع شدم، بلکه در مناطق دیگری از شهرستان از جمله سرگرگ، خارستان، کت، ممبی و گچ بلند هم این موضوع پیش آمده است.
وی در ادامه گفت: به گفته افرادی که قربانی این حادثه شدند، این حیوان در منطقه حفاظت شده واقع در شهرستان قرار دارد و باعث شده که این چنین خسارت به دامداران وارد کند.

حمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدندحمله یوزپلنگ به گله ای در شهرستان بهمئی/نزدیک به ۶۰ راس تلف شدند

نظر جدید
پربازدیدها