سه شنبه، 26 بهمن 1400 23:54 کد خبر : 14001126001
مهرداد جهان خواه
خانم طوبی درفش مسئول آبشارعاطفه ها بخش دیشموک از عدم حضور مسئولین گلایه کرد و گفت؛در جشن های اخیر این موسسه نیز از مسئولین دعوت شد اما هیچکدام دراین مراسمات فرهنگی مذهبی حضور نیافتند.
گزارش‌تصویری‌جشن ولادت‌امام‌علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه ها

گزارش تصویری جشن ولادت امام علی ع وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه ها

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب؛ به مناسبت ولادت امام اول شیعیان وروز پدر جشن باشکوهی درمرکز موسسه آبشارعاطفه ها دیشموک برگزارشد.دراین مراسم آقای صداقتمندبه مولودی خوانی،و حاج آقا صالحی ازفعالین فرهنگی نیزبه ایراد سخن پرداخت‌

اهدا جوایزنقدی،غیرنقدی وجهیزیه
درپایان این جشن از خانواده های بی سرپرست وبدسرپرست بااهدا جوایزنفیسی(نقدی وغیرنقدی)تجلیل شد.
اهدا جهیزیه
ازطرف موسسه خیریه  آبشارعاطفه ها به پنج نفر از نو عروسان شهردیشموک جهیزیه ازدواج اهدا شد.ارزش مالی  هر کدام از این جهیزیه بیش از ده10میلیون تومان بود.

غیبت مسئولین بخش در روز پدر
مهمترین نکته قابل توجه این مراسم جای خالی مسئولین بخش درکنار خانواده های ایتام بود.مسئولینی که حضور آنها میتوانست در این روز مهم دلخوشی ودلگرمی بزرگی برای کودکان بی سرپرست باشد.خانم طوبی درفش مسئول آبشارعاطفه ها بخش دیشموک از عدم حضور مسئولین گلایه کرد و گفت؛در جشن های اخیر این موسسه نیز از مسئولین دعوت شد اما هیچکدام دراین مراسمات فرهنگی مذهبی حضور نیافتند.گزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه هاگزارش تصویری جشن ولادت امام علی(ع) وروزپدردرموسسه آبشارعاطفه ها

نظر جدید

پربازدیدها