جمعه، 06 اسفند 1400 23:37 کد خبر : 14001206002
مهرداد جهان خواه
راوند با اشاره به کوره های غیرقانونی ذغال گفت: عرصه های منابع طبیعی دیشموک طبقه گفته کارشناسان منابع طبیعی به 15 نیرو نیاز ولی منابع طبیعی دیشموک یک نیرو داشت و آن را به شهرستان انتقال دادند.
امام‌جمعه‌دیشموک‌نبودنیرو دراداره‌منابع‌طبیعی‌بخش‌ دیشموک راعامل‌اصلی‌قطع درختان بلوط‌وکوره‌های‌ذغال‌دانست‌

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،امام جمعه دیشموک نبودنیرودراداره منابع طبیعی بخش دیشموک را عامل اصلی قطع درختان بلوط وکوره های ذغال دانست‌
دیشموک بخشی بالغ بر96هزارهکتارمراتع با ارزش وکمیاب ودر خطر انقراض دراستان کهگیلویه وبویراحمدقرار دارد.امام جمعه دیشموک‌نبودنیرودراداره منابع طبیعی بخش دیشموک را عامل اصلی قطع درختان بلوط وکوره های ذغال دانست‌
از گوشه وکنار این بخش اخبارخوبی به گوش نمیرسد.درختان بلوط ،میراث گرانبهای زاگرس دربخش 22هزارنفری دیشموک حال وروز خوشی ندارند‌شایدتعجب برانگیز باشد اما نزدیک40روز هست که اداره منابع طبیعی بخش دیشموک با یک نیرو اداره میشود.نیرویی که حکم سرپرستی دارد.قبلا اشاره کردیم که جناب آقای کریمی بعداز 3سال از ریاست منابع طبیعی بخش دیشموک خداحافظی کرد و به معاونت حقوقی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان کهگیلویه منصوب شد.شنیده های تلخ حکایت از پربودن چارت نیروهای استخدامی(دیده بان)دارد.نیروهایی که به اسم دیشموک استخدام شدند وبه کام سایربخش ها،شهرها وشهرستانهای استانی درحال گذراندن امورات کاری خویش اند.
حجت الاسلام حاج علی اکبر راوندامام جمعه مردمی ودلسوز بخش دیشموک اینبارمشکلات حوزه طبیعت و محیط زیست را در تریبون روزجمعه6اسفندماه بیان کرد.
راوند با اشاره به کوره های غیرقانونی ذغال گفت: عرصه های منابع طبیعی دیشموک طبقه گفته کارشناسان منابع طبیعی به 15 نیرو نیاز ولی منابع طبیعی دیشموک یک نیرو داشت و آن را به شهرستان انتقال دادند.
امام جمعه دیشموک افزود:درختان زیادی در دیشموک توسط عده ای برای ایجاد ذغال قطع می شوند ولی نیرویی وجود ندارد که جلوی این مسائل را بگیرند

نظر جدید

پربازدیدها