شنبه، 04 تیر 1401 19:37 کد خبر : 14010404003
سید یعقوب رضوی
مهرالله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور و هیئت همراه باحضور حاج ابراهیم متینیان نماینده‌ی مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، علی قربانی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، خانم صالح پور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خوزستان، عبدالرضا احسانی نیا فرماندار رامشیر، محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری رامهرمز، علی شریفی مدیر آ.پ رامشیر، سیدعزیز موسوی مدیر آ.پ رامهرمز و جمعی از فرهنگیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر بازدیدی بعمل آوردند.
بازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر

بازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر

 

مهرالله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور و هیئت همراه باحضور حاج ابراهیم متینیان نماینده‌ی مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، علی قربانی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، خانم صالح پور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خوزستان، عبدالرضا احسانی نیا فرماندار رامشیر، محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری رامهرمز، علی شریفی مدیر آ.پ رامشیر، سیدعزیز موسوی مدیر آ.پ رامهرمز و جمعی از فرهنگیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر بازدیدی بعمل آوردند.

 

🔰 مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، عبارتند از:

 

1. بررسی مشکلات مدارس تخریبی و خطرساز و توسعه و تجهیز مدارس

2. تامین سیستم‌های سرمایشی مدارس

3. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی که از محل منابع ملی، استانی و خیرین

4. تأمین نیازهای تجهیزاتی از جمله آموزشی و کمک آموزشی

5. تأمین بخشی از تجهیزات مورد نیاز از منابع سال ۱۴۰۰ و بخشی دیگر از منابع ۱۴۰۱ در اولین توزیع اعتبار تخصیص

6. جمع آوری مدارس کانکسی با جمعیت دانش آموزی کمتر از ۱۰ نفر

 

بازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیربازدید معاون وزیر آ.پ و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور به دعوت حاج ابراهیم متینیان از مدارس شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر

 

نظر جدید

پربازدیدها