جمعه، 10 تیر 1401 23:14 کد خبر : 14010410004
سید یعقوب رضوی
عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، محمدحسین ارسطو زاده مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، باحضور حاج ابراهیم متینیان نماینده‌ی مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، حمد دریس شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی، مهدی مختاری مدیر سد مخزنی جره، محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری و تنی چند از مسئولان استانی و شهرستانی جهت بررسی مسائل و مشکلات منطقه باستانی سیفون جوبجی، برداشت حق آب و تسهیل در صدور مجوزات مناطق کشاورزی بخش‌های مرکزی،سلطان آباد و رودزرد ماشین بازدیدی بعمل آوردند.
بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعه

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعه

 

عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، محمدحسین ارسطو زاده مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، باحضور حاج ابراهیم متینیان نماینده‌ی مردم شریف رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، حمد دریس شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی، مهدی مختاری مدیر سد مخزنی جره، محمد شهبازی آزاد سرپرست فرمانداری و تنی چند از مسئولان استانی و شهرستانی جهت بررسی مسائل و مشکلات منطقه باستانی سیفون جوبجی، برداشت حق آب و تسهیل در صدور مجوزات مناطق کشاورزی بخش‌های مرکزی،سلطان آباد و رودزرد ماشین بازدیدی بعمل آوردند.

 

 

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعهبازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعهبازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعهبازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعهبازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعهبازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعهبازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعه

بازدید مدیرعامل سازمان آب و برق استان، مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خوزستان باحضور حاج ابراهیم متینیان از مناطق کشاورزی رامهرمز و بخش‌های تابعه

 

 

نظر جدید

پربازدیدها