سه شنبه، 22 شهریور 1401 19:54 کد خبر : 14010622002
مهرداد جهان خواه
محمدروایی یاداوری کرد؛جام فوتسال ادارات بخش دیشموک را نیز روزجمعه ۲۵شهریورماه درسالن ورزشی شهیدپذیرش آغازخواهیم کرد‌
مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.

مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.
به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات والیبال جوانان بخش دیشموک به همت تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج امام محمدتقی ع دیشموک درحال انجام است.
سروان بهرا فرمانده حوزه مقاومت بسیج گفت:همزمان با نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس ،این مسابقات رابرگزارکردیم.
آقای محمدروایی مسئول تربیت بدنی حوزه مقاومت گفت؛این مسابقات باهدف ایجاد شور ونشاط وتندرستی جوانان بخش دیشموک برگزارخواهندشد.
روایی یاداوری کرد بزودی جام فوتسال ادارات را نیز درسالن ورزشی شهیدپذیرش آغازخواهیم کرد‌.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس شروع شد.

برچسب ها :
نظر جدید

پربازدیدها