شنبه، 26 شهریور 1401 13:48 کد خبر : 14010626001
مهرداد جهان خواه
همایش جاماندگان اربعین حسبینی برگزارشد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب؛همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی درشهردیشموک برگزارشد.

صبح روزشنبه۲۶شهریورماه مصادف بااربعین حسینی مردم بخش دیشموک،با پای پیاده،مسیرشهردیشموک تا امامزاده میرسالاررا طی کردند.همه ساله دوستداران اهل بیت عصمت وطهارتپیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی‌درشهردیشموک برگزارشد. این مسیرطولانی رابه عشق امام حسین ع پیاده روی میکنند.

نظر جدید

پربازدیدها