چهارشنبه، 06 مهر 1401 00:00 کد مقاله : 14010706001
سیروس بزمی
کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکس

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب و به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان بهمئی "کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در پایان دادن به زندگی با رویکرد اجتماع محور" با تدریس دکتر اردشير بهرامی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماع و عضو انجمن علمی پیشگیری از خودکشی ایران برگزار شد.

ناصر مختاری رئیس بهزیستی شهرستان بهمئی ضمن اشاره به ضرورت اجرای این کارکاه و توسعه توانمندی های حرفه ای
کارشناسان و متخصصان حوزه پیشگیری و مداخله در "پایان دادن به زندگی" در خصوص جزئیات این دوره آموزشی گفت: این کارگاه یک روزه با دعوت دکتر بهرامی از پژوهشگران صاحب تالیف و مدرسان کشوری در راستای ارتقاء آگاهی، مهارت و توانایی کارشناسان دستگاه های متولی حوزه آسیب های اجتماعی از جمله روانشناسان و مددکاران اورژانس اجتماعی، مراکز  مثبت زندگی، مرکز سلامت روان شبکه بهداشت، اورژانس امداد نجات، مددکاران کمیته امداد، تیم بحران جمعیت هلال احمر، آتش نشانی، سازمان های مردم نهاد، فرمانداری و ورزش جوانان، کارشناسان مشاوره نیروی انتظامی، فرمانده هان گرودان های ناحیه بسیج اجرا شد.

دکتر اردشير بهرامی سوپروایز طرح پیشگیری از خودکشی استان تهران و عضو جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران، در حاشیه این دوره آموزشی گفت:
این دوره آموزشی با رویکرد اجتماع محور با هدف ظرفیت سازی، اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی نهادهای محلی و جامعه محلی روش های لازم را برای پیشگیری و مداخله در رفتارهای پرخطر از جمله خشونت و اقدام به خودکشی آموزش داده شد.
 زمینه های اجتماعی، فرهنگی و وضعیت توسعه منطقه و مساله خودکشی و اقدام به خودکشی تببین شد. برنامه اقدام و عمل مداخله در رفتارهای پرخطر ارائه شد.

در نهایت با اجرای بحث گروهی شرکت کنندگان راهبردها و راهکارهای عملیاتی  برای کارشناسان دستگاه های متولی جهت مداخله در پدیده شوم "پایان دادن به زندگی" در بین جوانان این شهرستان تشریح شد.

کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکسکارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی با رویکرد اجتماع محور برگزار شد + جزئیات و عکس

نظر جدید
پربازدیدها