سه شنبه، 17 آبان 1401 00:00 کد مقاله : 14010817001
امین روانان
انتصاب دکتر داود فریدفر بعنوان معاون امور جوانان انجمن فرهنگ سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب ؛طی حکمی از سوی سردار علی عباسی لرکی ، داود فریدفر بعنوان معاون امور جوانان انجمن فرهنگ سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی منصوب شد.
دربخشی از این حکم آمده است ؛ در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی واهداف انجمن مردم نهاد فرهنگ سازی وتوسعه اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن تخصص وتجارب جنابعالی به عنوان معاون امور جوانان به منظور پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی منصوب می شوید.

داود فریدفر از جوانان فعال و تاثیر گذار بعنوان رئیس ستاد متخصصین و مدیران ایران آیت الله رئیسی در کشور بود که تلاش های زیادی در انتخابات ۱۴۰۰ انجام داد.
ضمنا ایشان در انتخابات ۱۳۹۶ نیز بعنوان رئیس ستاد نخبگان و متخصصین آیت الله رئیسی در کشور بودند

نظر جدید
پربازدیدها