شنبه، 19 آذر 1401 00:30 کد خبر : 14010919001
سید یعقوب رضوی
برگزاری میز خدمت در مصلی اباصالح المهدی«عج» با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم، با حضور مهرداد آهنگی سرپرست مرکز بهداشت، علی حاجی زاده مدیر داخلی بیمارستان مادر و جمعی از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان برپا شد.
شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.

شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.

 

برگزاری میز خدمت در مصلی اباصالح المهدی«عج» با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم، با حضور مهرداد آهنگی سرپرست مرکز بهداشت، علی حاجی زاده مدیر داخلی بیمارستان مادر و جمعی از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان برپا شد.

علی حاجی زاده مدیر داخلی بیمارستان مادر در حاشیه‌ی میز خدمت اظهار داشت: ایجاد یک راه سریع و میانبر برای تسهیل در انجام کار شهروندان در راستای بهبود خدمات رسانی و احقاق حقوق شهروندی، تحقق یافتن بخشی از مطالبات مردمی با ایجاد یک ارتباط نزدیک و صمیمی و پاسخگویی به مردم از مهم‌ترین اهداف برگزاری این میز خدمت بود.

وی در ادامه افزود: جمعی از کارشناسان شبکه بهداشت نیز در پاسخگویی به مراجعین خدمت رسانی به شهروندان تحت نظارت و در همراهی مسئولان شبکه بهداشت و درمان در محل حضور یافتند و علاوه بر میز خدمت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، ایستگاه سلامت نیز توسط این سازمان در محل دایر گردیده و شهروندان حاضر در محل مصلی نماز جمعه از خدمات این ایستگاه شامل کنترل فشار خون و مشاوره پزشکی بهره بردند.

 

شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.شهروندان رامهرمزی در حاشیه‌ی برگزاری آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه از خدمات میز خدمت شبکه بهداشت و درمان رامهرمز بهره‌مند شدند.

نظر جدید

پربازدیدها