دوشنبه، 28 آذر 1401 00:00 کد مقاله : 14010928002
سیروس بزمی
برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه دوم شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، مسابقات علمی در مدارس متوسطه دوم شهرستان بهمئی برگزار گردید.

مسعود فرح بخش مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در این خصوص گفت: هدف ما از برگزاری چنین مسابقاتی آشنا شدن دانش آموزان با سوالات تستی برای آمادگی هر چه بهتر در کنکورهای سراسری است.

وی ادامه داد: همچنین هدف ما این بود که توان دانش آموزان را محک بزنیم تا دانش آموزان به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و برای امتحانات نیمسال اول آمادگی بهتری داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در ادامه در مورد طراحی سوالات این آزمون گفت: از بهترین دبیران شهرستان برای طراحی سوالات استفاده کردیم و سوالات از بهترین استانداردها برخوردار بودند.

فرح بخش گفت: هدف ما در آموزش و پرورش ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در شهرستان است و برای این منظور از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی در پایان، این وعده را به دانش آموزان برتر این مسابقات داد و گفت: دانش آموزان برتر این مسابقات به اردوی - سیاحتی زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد.

برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد برگزاری مسابقات علمی در مدارس متوسطه شهرستان بهمئی/ دانش آموزان برتر به اردوی سیاحتی - زیارتی در یکی از استانهای کشور اعزام خواهند شد

نظر جدید
پربازدیدها